Kor

Blaagaard Kammerkor er et professionelt arbejdende amatørkor med et verdsligt og kirkeligt repertoire, der spænder fra renæssance til nutid. Vi vægter både musikken og fællesskabet højt.